Επίσκεψη Νορβηγικής Αντιπροσωπείας στο Δήμο ΑΑΚ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Α.Α.Κ.”

Την Τετάρτη 15/11/2023 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία επίσκεψη Νορβηγικής Αντιπροσωπείας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού”,  το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) 2014-2021, θεματική περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια» και συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 75% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά 25%.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Σύνδεσμοι

Image