Χώροι Παρεμβάσεων

Εγκατάσταση φωτιστικών τεχνολογίας LED

Εγκατάσταση φωτιστικών τεχνολογίας LED

Εγκατάσταση νέων ενεργειακών κουφωμάτων

Εξωτερική όψη σχολικού κτιρίου που θα γίνουν επεμβάσεις στο Πρόγραμμα GR-ENERGY

Εργασίες μόνωσης δώματος

Σύνδεσμοι

Image