Το Αντικείμενο

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων με την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα GR-Energy του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021 επιδιώκει την ενεργειακή αναβάθμιση 3 δημοτικών κτιρίων του και 2 σχολικών κτιρίων στην ενεργειακή κατηγορία Β+.  Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί καινοτόμες επεμβάσεις μέσω υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για θέρμανση με αντλίες θερμότητας, τοποθέτησης θερμομόνωσης στο δώμα των κτιρίων, αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων από τεχνολογίας LED, εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και εφαρμογής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS).

Με βάση τους ειδικούς στόχους του προγράμματος και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα θα υλοποιηθούν οι εξής παρεμβάσεις:

  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα των κτιρίων με επίστρωση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης συνολικού πάχους 8 cm, εκτός του κτιρίου "ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ".
  • Εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης με συστοιχία αντλιών θερμότητας τύπου αέρος - νερού και δύο θερμοδοχεία.
  • Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων από φωτιστικά τεχνολογίας LED.
  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
  • Εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS).

Σύνδεσμοι