Ημερίδες σε σχολεία του Δήμου ΑΑΚ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης

Image
Την Τετάρτη 06/03/2024 πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία ημερίδες για τους μαθητές των σχολείων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού στα οποία υλοποιούνται εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Α.Α.Κ.” το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) 2014-2021, θεματική περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια» και συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 75% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά 25%.

Σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας των EEA Grants 2014-21 και του Προγράμματος GR-Energy, οι παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν στους μαθητές του 1ου Γυμνασίου-1ου Γ.Ε.Λ. Καματερού, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καματερού και του 8ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια των παρουσιάσεων ήταν ιδιαίτερα προσαρμοσμένα και αφορούσαν:
  • Την παρουσίαση της Πράξης Ενεργειακής Αναβάθμισης στα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού
  • Τις τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτιριακές Υποδομές
  • Έξυπνα Κτίρια και Υποδομές 
Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης και συμμετείχαν ενεργά στις συζητήσεις που ακολούθησαν απευθύνοντας εύστοχες ερωτήσεις.  

Σύνδεσμοι

Image