Διαδικτυακή ημερίδα με τους Διευθυντές των σχολείων του Δήμου ΑΑΚ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Α.Α.Κ.” το οποίο χρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ 2014-2021

Image
Την Πέμπτη 07/03/2024 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία διαδικτυακή ημερίδα για τους Διευθυντές όλων των σχολείων Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Α.Α.Κ.” το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) 2014-2021, θεματική περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια» και συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 75% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά 25%. Η ημερίδα διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Διαχειριστή του Προγράμματος.
Σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας των EEA Grants 2014-21 και του Προγράμματος GR-Energy, κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ημερίδας πραγματοποιήθηκε παρουσίαση για τις εξής θεματικές ενότητες: 
  • Πράξη Ενεργειακής Αναβάθμισης στα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού
  • Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτιριακές Υποδομές
  • Έξυπνα Κτίρια και Υποδομές.
Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις, ενημερώθηκαν για το έργο που υλοποιεί ο Δήμος καθώς και για τις νέες τάσεις στον τομέα των ενεργειακών αναβαθμίσεων. Η οργάνωση της διαδικτυακής ημερίδας με τους εκπροσώπους των σχολείων, εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Δήμου και σχολικής κοινότητας, την ενεργοποίηση και την αύξηση της συμμετοχής με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο.

Σύνδεσμοι

Image