Οφέλη

Η υλοποίηση των καινοτόμων ενεργειακών παρεμβάσεων στις κτιριακές υποδομές του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού μέσω του Προγράμματος του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 GR-ENERGY έχει πολλαπλά οφέλη:

  • Eυαισθητοποίηση των πολιτών με σύγχρονες πράσινες τεχνολογίες και προώθηση της καινοτομίας, των καλών πρακτικών ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και της αειφόρου ανάπτυξης.
  • Εξοικείωση των πολιτών της περιοχής με τις πρακτικές Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων και τις έννοιες των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της βιωσιμότητας των κτιρίων.
  • Μείωση των εκπομπών CO2 και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
  • Ενίσχυση των συνεργασιών.

Σύνδεσμοι